A veszprémvölgyi görög apácakolostor alapítása

A kolostort István király alapította. A nőnevelés mellett a veszprémvölgyi apácák feladata volt az országban épülő templomok egyházi ruhákkal való felszerelése. István II. törvénykönyve szerint „ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök”.

A koronázó palásttá átalakított miseruha itt készült.

A kolostor romjai a mai Veszprémhez tartoznak, melynek székesegyházát Gizella építtette. A paláston Gizella királyné kezében tartott épületmodell talán épp erre utal. A veszprémi püspökök kiváltsága volt a királynék koronázása, ezért Veszprémet ma is a „királynék városaként” emlegetik.