A koronázó palást keletkezése és adományozása

István király és Gizella királyné a fehérvári Szűz Mária-bazilikának díszes miseruhát (casula) adományozott. A harang alakú miseruha alapszövete rozettamintás, kékeslilás bizánci selyem, melyet szinte teljesen beborít az aranyszállal hímzett díszítés (súlya 4,3 kg).

A miseruha páratlanul gazdag díszítése azt mutatja, hogy különleges alkalomra, feltehetően a királyi pár házasságának 35. évfordulójára, vagy II. Konrád német-római császár magyarok elleni sikertelen hadjáratát (1031) követő hálaadásra készült.
A díszruhán latin nyelvű dedikáció (ajánlás) nevezi meg az adományozókat, az adományozás idejét és helyét. A köríven ábrázolt alakok és jelenetek sora szimbolikusan épül fel. Felül az angyalok kara, Krisztus és Mária jelenik meg, majd félkörben az ószövetségi próféták, az apostolok és végül a vértanúk sora. Krisztus alakja többször is megjelenik. Az alakok mellett szerepel a nevük, és latin nyelvű, verses értelmező szöveget is hímeztek a mandula alakú keretben kiemelt alakok köré.
A legenda szerint Gizella királyné is részt vett a miseruha elkészítésében a Veszprémvölgyi apácakolostorban.